×

Vem är Camilla Elfving som man ser på bild tillsammans med Dogge?

Vem är Camilla Elfving

Vem är Camilla Elfving som man ser på bild tillsammans med Dogge?

Camilla Elfving har kurser och är spirituell medium.

Hur är det att jobba som medium i dagens läge?

Att arbeta som medium innebär att man fungerar som en förmedlare mellan den fysiska världen och andevärlden, med syfte att förmedla budskap, vägledning eller kommunikation från andliga varelser eller avlidna personer till dem som söker kontakt eller hjälp.

Här är några steg att överväga om du är intresserad av att arbeta som medium:

  1. Utbildning och träning: För att utveckla dina mediala förmågor kan det vara fördelaktigt att söka utbildning och träning hos erfarna medier eller i en skola för medial utveckling. Det finns många olika tekniker och metoder som kan användas för att stärka och utveckla dina förmågor, inklusive meditation, energiarbete och övningar för att öppna upp din intuition.
  2. Praktik och erfarenhet: Att få praktisk erfarenhet är viktigt för att utveckla dina mediala förmågor. Det kan innebära att öva regelbundet med andra medier eller öva på att ge läsningar till vänner, familj eller andra personer som söker kontakt med den andliga världen.
  3. Etik och integritet: Som medium är det viktigt att arbeta med etik och integritet för att säkerställa att du ger korrekt och respektfull vägledning till dem som söker din hjälp. Det innebär att vara ärlig och öppen om dina förmågor och att respektera den privata naturen av de upplysningar och budskap du mottar.
  4. Marknadsföring och affärsutveckling: Om du planerar att arbeta professionellt som medium kan det vara viktigt att utveckla dina företagsfärdigheter och marknadsföringsstrategier för att nå ut till potentiella kunder och bygga upp en kundbas. Det kan inkludera att skapa en webbplats, delta i mässor eller events, och marknadsföra dig själv via sociala medier eller andra kanaler.
  5. Fortlöpande utveckling: Som medium är det viktigt att fortsätta utveckla och förbättra dina förmågor genom regelbunden träning, utbildning och självreflektion. Det kan innebära att delta i workshops, seminarier eller andra utbildningsaktiviteter för att fortsätta att stärka och fördjupa din förbindelse med den andliga världen.

Det är viktigt att komma ihåg att arbeta som medium innebär ett stort ansvar och att det är viktigt att agera med integritet, medkänsla och respekt gentemot dem som söker din hjälp. Att vara medveten om och respektera gränserna för dina förmågor och att vara öppen för fortsatt lärande och utveckling är avgörande för att lyckas som medium.

Publicera kommentar