×

Vem kan få personlig assistent?

Vem kan få personlig assistent?

Rätten till personlig assistans varierar beroende på landets lagstiftning och bestämmelser.

Jag kommer att ge en allmän översikt med fokus på situationen i Sverige, eftersom du nämnde “personlig assistent” och det är en relevant kontext för svenskt socialtjänstsystem.

I Sverige regleras personlig assistans av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt LSS har personer med vissa omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar rätt till personlig assistans för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

För att kvalificera sig för personlig assistans enligt LSS måste en person uppfylla vissa kriterier, bland annat:

 1. Betydande Och Varaktig Funktionsnedsättning:
  • Personen måste ha en betydande och varaktig funktionsnedsättning som innebär att de behöver hjälp med grundläggande livsföring och/eller deltagande i samhället.

 1. Omfattande Hjälpbehov:
  • Hjälpbehoven måste vara omfattande, vilket innebär att personen behöver assistans under en betydande del av dygnet. Du ka få assistansbolag Stockholm om du bor i närheten.
 2. Personlig Autonomi:
  • Personlig assistans syftar till att främja den enskilda personens autonomi och deltagande i samhället. Den personliga assistansen ska anpassas efter den enskilda personens behov och önskemål.
 3. Beslut om Individuell Behovsbedömning:
  • Beslutet om personlig assistans baseras på en individuell behovsbedömning där en handläggare bedömer den sökandes funktionsnedsättning och hjälpbehov.

Det är viktigt att notera att lagar och regler kan ändras och det kan finnas variationer i tillämpningen av dessa lagar beroende på kommun och region i Sverige. Personer som tror att de har rätt till personlig assistans bör kontakta sin kommun eller landsting för mer information och för att inleda processen för att ansöka om assistans.

Publicera kommentar