Så här kan de se ut när jag föreläser

Nice Dogge föreläsning i Vällingby på Fight for Zero för Unga Boxare

????????????????????Fight for Zero kombinerar boxning med sysselsättning och personlig utveckling – för att inspirera och främja unga människors potential.
Vi arbetar efter den evidens-baserade metoden “Five Pillars”* som består av 5 grundläggande hörnstenar; Boxning/Kampsport, Utbildning, Arbete, Social Support och Ungt ledarskap.
Träning som främjar respekt, disciplin, självkontroll, känslor av tillhörighet och självkänsla.
Boxning
Stöd inom utbildning för ungdomar som befinner sig utanför formella inlärningsmiljöer eller har svårigheter att lära sig.
Tillgång till arbetsmarknaden via utbildning, yrkeskurser och hänvisningar till jobbmöjligheter genom ett nätverk av partners.
Mentorskap och ett socialt supportteam.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *